Kaj je PECS metoda?

Preberite več o PECS metodi, preverite na kakšen način poteka komunikacija po PECS metodi.

Osebe s težjimi motnjami govora le s težavo vzpostavijo stik s soljudmi. Komunikacijo zato doživljajo kot oviro, ki jim otežuje vključevanje v družbo in zavira njihov razvoj. Da bi bila njihova sposobnost komuniciranja čim boljša jim lahko pomagamo z metodo PECS.

PECS (Picture Exchange Communication System) je sistem komunikacije z izmenjavo slik in predstavlja alternativo v komunikaciji za osebe, kjer govor ni razvit oziroma ne zajema funkcije komunikacije. Z izmenjavo slikovnih simbolov bodo otroci z motnjami govora zmogli izražati svoje potrebe, želje, interese, zanimanja in občutenja. Skupina, ki dela z otrokom v povezavi s starši lahko po tej metodi pomaga otroku, da postane aktiven in uspešen pri komuniciranju. Tak otrok postane bolj miren in zadovoljen.

Večina otrok z avtizmom ima težave pri interakciji z drugimi, saj se mora otrok, če želimo, da bo interakcija uspešna, znati odzvati na druge, ko mu ti pristopijo ali sam dati pobudo za interakcijo. Čeprav so mnogi otroci z avtizmom sposobni tega, ko si nekaj želijo, interakcije običajno ne uporabljajo, da bi ljudem pokazali določeno stvar ali da bi bili družabni.

Mnogi otroci z avtizmom začnejo jezik uporabljati kasneje in se zaradi sramežljivosti izogibajo uporabi govora. Prav zaradi tega je treba z otrokom vzpostaviti druge načine sporazumevanja preden začne uporabljati jezik in govor.

Kako razumeti komunikacijo otroka z avtizmom

Starši otroka z avtizmom pogosto čutijo, da s svojim otrokom ne morejo komunicirati in stopiti v interakcijo z njim oz. so negotovi glede tega, kako bi to storili. Lahko se zdi, kot da otrok ne sliši, kar mu je rečeno, se ne odziva na svoje ime in/ali je ravnodušen do vseh poskusov za vzpostavitev komunikacije. Komunikacijo in interakcijo pri otroku z avtizmom lahko vzpodbudimo, če izkoristimo vsakodnevne priložnosti zanjo ali poskušamo doseči njegov odziv med igro.

Otrok z avtizmom bo lahko poskušal komunicirati z drugimi na katerega od naslednjih načinov: s kriki, z vodenjem roke odraslega do željenega predmeta, z gledanjem željenega predmeta, s seganjem po njem, s pomočjo slik in eholalije. Več o tem na našem blogu